0

BOARD CHỐNG HÚ VER 2.0 2 CHANEL (5VDC)

190,000đ

220,000đ

Board chống hú ver 2.0 có nhiều điểm nồi bật như sau: 

+Sử dụng được cho 2 mic cùng lúc

+Chạy điện áp 5VDC rất dễ sử dụng.

+Thiết kế nhỏ gọn, dễ độ chế vào amply.

+sử dụng phương pháp chống hú bằng thuật toán lưu trong chip điều khiển.

Số lượng :

Board chống hú ver 2.0 có nhiều điểm nồi bật như sau: 

+Sử dụng được cho 2 mic cùng lúc

+Chạy điện áp 5VDC rất dễ sử dụng.

+Thiết kế nhỏ gọn, dễ độ chế vào amply.

+sử dụng phương pháp chống hú bằng thuật toán lưu trong chip điều khiển.

Sản Phẩm Đã Xem

Quốc Thái 0167.517.4365