0

BOARD MẠCH CHỦ TV LCD T.V53.03 V53

190,000đ

Model : T.V53.03

TV fomat :  analog signal.

Input inteeface : PC / HDMI / TV/ AV / USB mutilmedia playing.

Điện áp cung cấp 12v 3_5 A

Điện áp màn hình : 3v3  .5v  .12. (Jum cap)

 

 

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem

Quốc Thái 0167.517.4365