0

CẢM BIẾN MỰC NƯỚC T131 (PHAO ĐIÊN TỪ ĐỨNG)

23,000đ

Cảm biến mực nước t131 bản chất là cảm biến từ.

Trạng thái ban đầu 2 bản cực tách rời nhau ra. Khi bị nước tác động, 2 bản cực đóng lại , trả tín hiệu lại cho cảm biến.

Ứng dung : cảnh báo mực nước,chất lỏng.

Vcc giửa 2 bản cực tối đa 100vdc.

Dòng điện max 300mA

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365