0

TẤM CHE CỰC DƯƠNG PIN 18650 ĐÔI (50 Ô)

9,000đ

Tấm che cực dương pin đôi 18650 gồm 50 ô.

Chưc năng : cách điện cực dương pin trong quá trình đóng pin.

Số lượng :
Quốc Thái 0167.517.4365